Νάρθηκες βρυγμού


Βρυγμός είναι το μη λειτουργικό σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Είναι μία από τις σοβαρότερες και πλέον προβληματικές παραλειτουργικές έξεις. Για τα αίτια του βρυγμού έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες. Οι πιθανοί παράγοντες έχουν ταξινομηθεί σε τοπικούς, συστηματικούς και ψυχολογικούς. Οι επιπτώσεις του βρυγμού στο στοματογναθικό σύστημα μπορεί να αφορούν στα δόντια, στο περιοδόντιο, στη λειτουργία των μυών και των κροταφογναθικών διαρθρώσεων.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του βρυγμού και των επιπτώσεών του, μπορεί να είναι πολύπλοκη. Ο νάρθηκας νυκτός από σκληρό ακρυλικό αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο εκλογής, σε συνδυασμό με τη διόρθωση συγκλεισιακών παρεμβολών. Η χρήση του είναι ευρύτατα διαδεδομένη και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πολύ ικανοποιητικά. Είναι μία ειδική κατασκευή, από διάφανο σκληρό ακρυλικό, η οποία καλύπτει τις μασητικές επιφάνειες όλων των δοντιών, στην άνω γνάθο συνήθως και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το βράδυ. Ο νάρθηκας εμποδίζει τα δόντια να κλείσουν στη συνηθισμένη τους θέση και εξισορροπεί τις πιέσεις τους. Αυτό οδηγεί στη χαλάρωση των μυών και στην άρση των επιπτώσεων από το στοματογναθικό σύστημα. Παράλληλα, η χρήση του νάρθηκα προστατεύει τα δόντια από την αποτριβή, μειώνει την κινητικότητά τους και προστατεύει τις προσθετικές εργασίες από κατάγματα λόγω καταπόνησης.

Ο νάρθηκας βρυγμού πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σκληρό ακρυλικό και να είναι ρυθμισμένος σωστά, ώστε να επιτρέπει ελεύθερα τις οριζόντιες και πλάγιες κινήσεις της κάτω γνάθου. Οι μαλακοί νάρθηκες αντενδείκνυνται απολύτως για την περίπτωση του βρυγμού, γιατί τον επιδεινώνουν.

Αναζήτηση στο site

Επαφή

Ιωάννης Αθ. Λύρος ................... Ειδικός Ορθοδοντικός ............... Ζάχου Μήλιου 3 &
Σπύρου Μουστακλή
Μεσολόγγι
T.K.: 30 200
Τηλ: 26310-25900
Fax: 26310-25909